URARE


Țârâie un greieruş
atârnat
de-un colț de lună:
noapte bună!
1471771167036-470386236